Mer om Mariposa Academy

Hej!

Hej och varmt välkommen till Mariposa Academy! Jag heter Maria Krafft Helgesson och kommer att finnas som stöd till dig i Mariposa Academy.

Mariposa Academy finns till för dig som vill bidra till En värld av kommunikation och tillgänglighet för alla. Här kan du bidra till din egen och andra människors möjlighet att kommunicera på olika sätt.

I Mariposa Academy finns utbildningar, föreläsningar och handledning om kommunikationsstöd och Alternativ och Kompletterande Kommunikation för alla oavsett vilken nivå du befinner dig på.

Mariposa Academy utvecklas med nya filmer och nytt material allt eftersom vi tillsammans skapar det.

På den här sidan hittar du information om hur du kan bli medlem i Mariposa Academy och få tillgång till allt under ett år och hur du kan ta del av enskilda webbutbildningar och starta direkt.

Varmt välkommen och jag hoppas vi ses i Mariposa Academy - En värld av kommunikation och tillgänglighet för alla!

Hej!

Hej och varmt välkommen till Mariposa Academy! Jag heter Maria Krafft Helgesson och kommer att finnas som stöd till dig i Mariposa Academy.

Mariposa Academy finns till för dig som vill bidra till En värld av kommunikation och tillgänglighet för alla. Här kan du bidra till din egen och andra människors möjlighet att kommunicera på olika sätt.

I Mariposa Academy finns utbildningar, föreläsningar och handledning om kommunikationsstöd och Alternativ och Kompletterande Kommunikation för alla oavsett vilken nivå du befinner dig på.

Mariposa Academy utvecklas med nya filmer och nytt material allt eftersom vi tillsammans skapar det.

På den här sidan hittar du information om alla utbildningar och föreläsningar, de olika nivåerna och hur du kan bli medlem.

Varmt välkommen och jag hoppas vi ses i Mariposa Academy - En värld av kommunikation och tillgänglighet för alla!

Vill du lära dig om AKK och att teckna?

Vill du bli bättre på att teckna och få fler tips på inlärningsstrategier? Tycker du det är svårt att upprätthålla tecknandet och hålla kvar vid kunskapen? Vill du ha någon att teckna tillsammans med då och då för att öva?

Då är Mariposa Academy något för dig! Här får du både möjligheten att lära dig tecken som stöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) genom flera olika utbildningar och du har också möjligheten att hålla kvar kunskapen och öva när du vill och var du vill.

Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation förkortas TAKK och innebär att du använder tecken som stöd oftast till talat språk. Du tecknar och pratar samtidigt och du använder de tecken som du tycker är mest betydelsefulla i meningen utifrån den situation du befinner dig och vilken människa du har framför dig. Ibland kan det innebära att du tecknar för att personer ska kunna förstå och ibland för att personer ska kunna uttrycka sig och ibland både ock.

Oavsett syfte med att använda tecken som AKK så innebär en tecknande miljö större möjlighet för att kommunikationen ska fungera mellan människor och minska på missförstånd och konflikter som kan uppstå. Vill du bli en bättre kommunikationspartner och vill både kunna teckna mer och även förstå syftet med en tecknande miljö så är Mariposa Academy något för dig! 

Vem passar det?

Här hittar du den perfekta medlemstjänsten för dig som vill lära dig Tecken som stöd eller som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) när du själv har tid och det passar dig. I Mariposa Academy hittar du utbildningar på grundnivå utifrån olika målgrupper och på fortsättningsnivå.
 
Medlemskapet innebär att du får stöd av Maria i ditt tecknande under ett helt år. Det passar dig som är ansvarig för den kommunikativa miljön i verksamheten, kanske har ansvar för att alla tecknar eller använder bildstöd, är den som ska skapa material till verksamheten eller liknande uppgifter. Alla medlemmar bidrar på det sätt man har möjlighet till och du får inspiration från andra som är i liknande situation. Du får stöd av Maria under hela tiden i medlemskapet.

Mariposa Academy passar alla som vill bidra till en värld av kommunikation och tillgänglighet för alla. Du kan vara en mamma, pappa, syskon, mormor, farfar eller annan anhörig som vill lära dig tecken. Du kan vara en kompis, närstående eller släkting som vill kommunicera med tecken och vill hitta tecken direkt när du behöver det. Du kan vara en personal som arbetar inom förskolan, grundskolan, gymnasieskola, anpassad skola, inom LSS-verksamhet eller som assistent. Det passar dig som är engagerad i en förening eller förbund och vill ge alla möjlighet att delta i verksamheten.

Mariposa Academy passar verksamheter som förstår att alla har rätt att kommunicera och vill ge all personal möjlighet att lära sig AKK och tecken som AKK (TAKK) tillsammans. Då får all personal ett personligt inlogg och kan antingen titta på filmerna tillsammans eller när det passar var och en utan att behöva skaffa vikarier och ändra i verksamheten. 

Detta innehåller Mariposa Academy Medlemskap


Utbildningar

Utbildningar som bygger på 8 tillfällen vardera. Det finns både en grundutbildning och en fortsättningsutbildning.

Varje tillfälle innehåller ett tema med olika inlärningsstrategier. Du får lära dig tecken via:

• Enstaka ord
• Övningsmeningar
• Sånger med stöd av tecken
• Spela spel, läsa böcker, korsord
• Tips och erfarenheter


Livesändningar & filmbibliotek

Ett bibliotek av livesändningar med tecken med olika teman.

Livesändningarna innehåller enstaka ord, övningsmeningar, sånger med tecken, spel med tecken etc.

 Redan vid starten av Mariposa Academy finns ett antal filmer med livesändningar i biblioteket som är inspelade vid tidigare tillfällen.

Nya livesändningar kommer läggas till i biblioteket för dig att ta del av när som helst.


Gruppcoachningar

Coachningstillfällen tillsammans med övriga medlemmar i Mariposa Academy.

Vi tar upp ämnen och frågeställningar som är aktuella för medlemmarna.

Det kan handla om hur vi upprätthåller tecknandet, hur vi kan inspirera andra att teckna och tips på material. Vi övar på att teckna ihop och mycket mer.

Maria leder gruppcoachningarna och anpassar ämnena efter behov och vad som efterfrågas. 


Bok & material med ritade tecken

Alla som är medlemmar får boken Möjligheter med tecken för ungdomar och vuxna som Maria är författare till.

Till alla utbildningar finns materialet också med ritade tecken från Specialpedagogiska Skolmyndigheten.

Det finns även material med ritade tecken till sångerna med Sign Up som är gratis och bara att ladda ner för dig som är medlem.


Ta del av Mariposa Academy - Två olika sätt

Medlemskap / licenser

Medlemskap ger dig tillgång till allt inom Mariposa Academy i form av en prenumeration. 

Enskilda utbildningar

Välj ut delar av Mariposa Academy som passar ditt/ert behov.

KONTAKT

  Maria Krafft Helgesson
 070-516 02 58  
maria@mariakraffthelgesson.se

SOCIALA MEDIER