Sekretesspolicy

GDPR

Mariposa Academy förstår att integritet och säkerhet för din personliga information är extremt viktig. Denna policy anger vad vi gör med din information och vad vi gör för att hålla den säker. Den förklarar också var och hur vi samlar in din personliga information, samt dina rättigheter över all personlig information vi har om dig. Denna policy förklarar hur vi gör detta och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att vi inte kommer att sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

Vid köp av tjänster via Stripe:
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår betalleverantör Stripe. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

I medlemskap och enskilda utbildningar:  
Ditt namn och mailadress finns även registrerad i våra kursportal New Zenler då det är din inloggning till den utbildning eller medlemskap som du har köpt. Betalar du medlemskapet via vår utbildningsportal så lämnar du även dina betaluppgifter till vår säkra betalningsleverantör Stripe.   Vi sparar inspelade gruppsamtal för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas dem. Samtalen sparas i medlemskapet premium.

Nedladdning av gratis tjänster eller produkter:
Vi sparar namn och mailadress hos vår mailleverantör Mailshimp eller New Zenler för utskick av informationsmejl och kampanjer. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

På webbsidan:
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller om vår referens vill att de ska tas bort.

Kundundersökningar och utvärderingar:
För att säkerställa kvalité och utveckling genomför Mariposa Academy ibland kundundersökningar och utvärderingar. Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till. De sparas så länge vi arbetar med materialet och sedan raderas det.

Sammanfattning
Mariposa Academy behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på maria@mariakraffthelgesson.se Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds. Då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Företagsinformation

Mariposa Academy ägs av Mariposa Kompetenscenter AB.

Adress:
Mariposa Kompetenscenter AB
Att: Maria Krafft Helgesson
Linnés väg 4
504 75 Borås
Organisationsnummer: 559279-8754

KONTAKT

  Maria Krafft Helgesson
 070-516 02 58  
maria@mariakraffthelgesson.se

SOCIALA MEDIER